රට තොට වතගොත 01 – ඕස්ට්‍රේලියාව

ජාතීන් ප්‍රතිශතයක් ලෙසශාන්තිකර සාගරයේ පිහිටි ඕස්ට්රේ ලියාව පොදු රාජ්යව මණ්ඩලීය රටවල් සමූහයකට අයත් රටකි. එනිසා අදටත් එහි පවතින්නේද, බ්රි්තාන්යර කිරීටයේ පාලනයයි. මහද්වීපයක්ද වන මෙය ලෝකයේ හයවැනි විශාලම රට ලෙස සැලකේ. ඕස්ට්රේ ලියානු මහද්වීපයත් එහි පහළ කෙළවරේ පිහිටි තස්මේනියාවත් එකතුව ඕස්ට්රේ‍ලියාව සෑදී තිබේ.
1606 වසරේදී ලන්දේසි ජාතිකයන් විසින් මෙම මහද්වීපය සොයා ගන්නා ලදී. 1770 දී මෙය ඉංග්රීමසීන් යටතට පත් විය. 1788 වසරේ ජනවාරි 20 වනදා සිට මෙය නව දකුණු වේල්සය ලෙස නම් කෙරුණි. එරට සඳහා වෙන් වූ පාර්ලිමේන්තු ක්ර මයක් ඉදිරිපත් කෙරුණේ 1986 වසරේ මාර්තු 03 වනදා සිටය.මුළු භූමි ප්‍රමාණය 7 682 300ක් වේ. සමස්ත ජනගහනය 22 262 501ඕස්ට්රේ6ලියාවේ ආදිතමයන් වන ඇබ්රො ජිනියන්වරුන්ගේ ඉතිහාසය අදින් වසර 45, 000ක් තරම් ඈතට දිව යයි. දඩයම ඔවුන්ගේ ප්රනධාන ජීවනෝපාය විය. ඔවුන් එකිනෙකට වෙනත් භාෂා 250ක් පමණ භාවිත කළ බව සඳහන්ය.

ආගම්
• ප්රො තස්තන්ත – 27.4%
• කතෝලික – 28.8%
• නැගෙනහිර ඕතර්ඩොක්ස් – 02.7%
• වෙනත් ක්රිතස්තියානි – 07.9%
• බෞද්ධ – 02.1%
• මුස්ලිම් – 01.7%
• වෙන් නොකළ – 11.3%
• ආගමක් නැති – 18.7%
• වෙනත් – 02.4%
ඕස්ට්‍රේලියාව බෙදී ඇති පළාත්
1. බටහිර ඕස්ට්‍රේලියාව
2. උතුරු ඕස්ට්‍රේලියාව
3. දකුණු ඕස්ට්‍රේලියාව
4. ක්ව්න්ස්ලන්ඩ්
5. නව දකුණු වේල්සය
6. වික්ටෝරියා
7. තස්මේනියාව

ඕස්ට්‍රේලියාවේ භාවිතා වන භාෂා
• ඉංග්‍රීසි – 78.5%
• චීන – 02%
• ඉතාලියානු – 01.6%
• ග්‍රීක – 01.3%
• අරාබි – 01.2%
• වියට්නාම – 01%
• වෙනත් – 08.2%

Advertisements

About muthuhetti1

I am M.G.Pathum Jeewantha. I live in Habarakada, West Tawalama. We come to Aruna Sir’s Classes at pcschool computer school. My Target is to pass the 2016 O/L exam. I have one sister and no brothers. My Mother’s Name is Mrs.S.A.Ranasingha. She is very kind. My father is Mr.M.G.Nanda. I love My parents. I like to learn IT. My favorite Subject is ICT. My School is Very beautiful. My favorite food is Meat and rice. My birth day is 2001.01.25 I like to play cricket. I want to be a doctor.
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s